Çorlu Mekanik - Endüstri ve Enerji Sistem Kurulumları, Çorlu Havalandırma - İklimlendirme, İnşaat - Tesisat
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

       İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ        

       BORDAŞ MEKANİK,  Çalışan güvenliğinin sağlandığı, kalite, iş güvenliğine  uygun hizmet anlayışı içerisindedir. Bu doğrultuda firmamız, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi , BS OHSAS 18001–2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve  ISO 14001- 2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini hizmet verdiği tüm faaliyet alanlarında yerine getirmektedir.  İSG mevzuatına uygun olarak çalışanları için sağlıklı ve güvenli iş ortamının sağlanması.

       İSG Yönetim Sisteminin; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri,müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonun oluşturarak yapılandırılması.

İSG çalışanlarımız ile birlikte firma elemanlarının eğitimlerle bilinçlendirilmesi.

       Tüm çalışanların yaptığı işe uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi. Oluşturduğu İSG kültürü ile merkez, şantiye ve işletmelerinde çalışanlarına güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması, aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin en aza indirilmesi.